Jag är klimatexpert och skribent, för närvarande leder jag Germanwatchs enhet för internationell klimatpolitik. Tidigare konsult för International Trade Centre (UN/WTO), rådgivare åt Tysklands miljödepartement och klimatförhandlare för Sverige och EU.