Jag är klimatexpert och skribent, för närvarande anställd av GIZ som rådgivare åt Tysklands miljödepartement.