Jag är klimatexpert och skribent, för närvarande föräldraledig. Tidigare anställd av GIZ som rådgivare åt Tysklands miljödepartement och klimatförhandlare för Sverige och EU. Öppen för nya jobbmöjligheter!