Jag är klimatexpert och skribent, för närvarande arbetar jag för International Trade Centre, ITC (UN/WTO). Tidigare anställd av GIZ som rådgivare åt Tysklands miljödepartement och klimatförhandlare för Sverige och EU.