Jag är klimatexpert och skribent, för närvarande anställd som klimatförhandlare på Naturvårdsverket.